-10% zniżki na ubezpieczenie GAP!

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund
Za chwile otrzymasz indywidualną kalkulację polisy GAP na swojego e-maila. Prosimy o cierpliwość.
Witaj Magda (przykład),
Za chwilę otrzymasz indywidualną kalkulacje GAP na e-maila.


W przypadku chęci zawarcia umowy będą wymagane następujące dokumenty:
 • skan/zdjęcie polisa AC,
 • skan/zdjęcie dowodu rejestracyjnego (stałego lub tymczasowego)
 • skan/zdjęcie faktury zakupu pojazdu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół TwójGAP.pl

Ubezpieczenie przeglądu

Stresujesz się przed przeglądem samochodu? Nawet w przypadku nowych aut coś może pójść nie tak. Nigdy nie wiesz, kiedy coś pod maską zazgrzyta, a licho nie śpi. Mamy dla Ciebie niezawodne rozwiązanie, które pomoże Ci uniknąć stresu związanego z przeglądami technicznymi samochodów.

TwójGAP Technical Control to ubezpieczenie, które pomoże Ci uniknąć ewentualnych kosztów związanych z kontrolą samochodu. 

Ubezpieczenie kosztów przeglądu technicznego

TwójGAP Technical Control to kolejne dodatkowe ubezpieczenie pojazdu, które mamy w swojej ofercie.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy lub wymiany części pojazdu, które nie przeszły przeglądu technicznego lub pomiaru emisji spalin.

Przegląd techniczny może okazać się problematyczny zwłaszcza dla właścicieli samochodów używanych. Często na etapie zakupu i oględzin samochodu nie jesteśmy w stanie dokładnie obejrzeć pojazdu i umykają nam pewne mankamenty.

Technical Control pozwoli Ci na spokojnie podejść do każdej kontroli. Nawet w przypadku niezaliczenia przeglądu, część, która zawiodła zostanie wymieniona lub naprawiona, a Ty będziesz mógł ruszyć w dalszą podróż.

Ubezpieczeniu podlegają następujące komponenty:

Układ hamulcowy, układ kierowniczy, ramiona i silniki wycieraczki przedniej, światła i wyposażenie elektryczne, podzespoły układu paliwowego, Mocowanie, stan i działanie pasów bezpieczeństwa i zagłówka, dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze. Dodatkowo objęte ochroną dot. emisji zanieczyszczeń : Katalizator, Filtr DPF/FAB, Zawór EGR/AGR.

Zabezpiecz swoją jazdę z nami – ubezpieczenie naprawy lub wymiany części samochodowych!

Szczegóły ubezpieczenia:

Spokojna jazda zawsze w zasięgu ręki – ubezpiecz auto na każdą ewentualność!

Okres ubezpieczenia

Formularz kontaktowy

Rozważasz zakup ubezpieczenia, ale masz pewne wątpliwości lub nie wiesz który 
wariant TwójGap będzie dla Ciebie najbardziej korzystny? Napisz do nas, a my 
skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.  Witaj ,

  Za chwilę otrzymasz indywidualną kalkulację GAP na podany adres e-mail

  W przypadku chęci zawarcia umowy będą wymagane następujące dokumenty:
  W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

  Przetwarzamy jedynie te informacje, które nam przekazałeś i w celach, na które wyraziłeś zgodę.


  Przetwarzamy Twoje dane, aby zarządzać Twoimi polisami, usprawnić proces komunikacji i likwidacji szkód.

  Aby usunąć swoje dane osobowe z bazy, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@twojgap.pl

   

  Odpowiemy na Twoje żądanie najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeżeli termin 30 dni nie będzie mógł być dotrzymany, zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony wraz z podaniem daty, kiedy otrzymasz odpowiedź.

  Aby uniknąć komplikacji w procesie likwidacji szkody, prosimy o niezwłoczne informowanie administratora programu o zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia (np. zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu).

   

  Zmiany możesz zgłosić pisząc do nas na adres email kontakt@twojgap.pl .

  W sytuacji, gdy polisa zostanie błędnie wystawiona, należy skontaktować się z nami na adres e-mail kontakt@twojgap.pl, wskazać błąd, załączyć dodatkowe dokumenty, jeżeli tego wymaga sytuacja. Zastanie przygotowany aneks oraz prześlemy go w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail w ciągu dwóch dni roboczych.

  Skontaktuj się z nami pisząc na adres: kontakt@twojgap.pl.  Wprowadzimy właściwe zmiany w naszych systemach oraz wyślemy Ci poprawioną polisę / aneks.

  Może to mieć miejsce w kilku przypadkach, np.:


  Przy wykupie pojazdu z leasingu, wartość pojazdu będzie na fakturze zaniżona względem rzeczywistej, aktualnej wartości rynkowej auta i w tej sytuacji należy skorzystać z wariantu MAX AC, a jako wartość początkową podać wartość z polisy Casco.


  Auto zostało sprowadzone z zagranicy, ubezpieczający posiada wycenę niezależnego rzeczoznawcy, która była podstawą do zawarcia polisy Casco – wówczas należy skorzystać z wariantu MAX AC i jako wartość początkową podać wartość z polisy Casco.


  Samochód został zakupiony w komisie, jego wartość fakturowa odbiega od wartości z polisy AC. W takim przypadku wartością dominującą jest wartość niższa.


  Należy zawsze pamiętać, że ubezpieczenie Gap jest ochroną kapitału, który został zainwestowany w zakup auta. Jeśli auto jest kupowane z uwzględnieniem upustów (np. wyprzedaż rocznika i inne), a tym samym – zapłaciliśmy za samochód mniej niż wynosi jego cena katalogowa, wartość rynkowa wynikająca potem z polisy AC, to ochrona Gap pokrywa kwotę, jaka została faktycznie zapłacona.

  W takiej sytuacji, możemy jako potwierdzenie nabycia pojazdu oraz jego wartości zaakceptować skan pierwszej strony mowy leasingowej zawierającą informacje dotyczące danych ubezpieczającego, danych pojazdu, datę zakupu oraz wartość pojazdu.

  Jesteśmy przekonani, że nasze produkty są odpowiednie dla każdego klienta. Jeśli jednak chcesz rozwiązać umowę ubezpieczenia skontaktuj się z nami.

   

  Możesz anulować swoją polisę ubezpieczeniową, przesyłając wypełniony i podpisany formularz rezygnacji pocztą tradycyjną – adres wskazany na polisie GAP lub pocztą elektroniczną na adres e- mail: kontakt@twojgap.pl

  Ubezpieczenie Gap nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu, a ubezpieczony po sprzedaży pojazdu może zawnioskować do zakładu ubezpieczeń o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Zwrot będzie proporcjonalny do niewykorzystanego okresu.

  Nie.

   

  Co do zasady nie ma możliwości przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela.

   

  Odstępstwo możliwe jest jedynie w sytuacjach opisanych w warunkach ubezpieczenia np. w przypadku wykupu auta z leasingu przez dotychczasowego korzystającego.

  TAK. Mogą to być raty miesięczne. Cały okres ochronny spłacany jest w 11 miesięcznych ratach. Ubezpieczający opłaca pierwszą ratę podczas rejestracji swojej karty płatniczej na stronie operatora płatności internetowych – SMART11, kolejne raty zgodnie z harmonogramem.

  Jeżeli polisa zostanie anulowana przed datą wygaśnięcia, składka może zostać w całości lub w części zwrócona ubezpieczonemu. Zwrot składki możliwy jest w przypadku odstąpienia od ubezpieczenia w ciągu 30 dni, jeżeli ubezpieczający jest osobą fizyczną / 7 dni, w przypadku przedsiębiorców, od daty zawarcia polisy lub w przypadku sprzedaży pojazdu.


  W przypadku sprzedaży pojazdu (brak przedmiotu ubezpieczenia).


  W przypadku wypłaty 100% wartości pojazdu przez podstawowy zakład ubezpieczeń w związku ze szkodą całkowitą lub kradzieżą pojazdu.


  Wysokość zwróconej składki będzie zależeć od czasu przez jaki polisa chroniła ubezpieczonego. Każdorazowo zwrot składki następuje na pisemny wniosek ubezpieczonego i jest on proporcjonalny do niewykorzystanego okresu.

  Nie ma takiej konieczności, ponieważ polisa jest dokumentem równoważnym fakturze. Podstawa prawna: Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług działalność ubezpieczeniowa jest przedmiotowo zwolniona z VAT. Dodatkowo zgodnie z §.20 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, polisa stanowi dokument równoważny fakturze.

  W przypadku składki jednorazowej, za cały okres ochrony, ubezpieczający ma 30 dni na opłacenie składki.


  W przypadku składki ratalnej (12 rat, płatnych co miesiąc), ubezpieczający opłaca pierwszą ratę podczas rejestracji swojej karty płatniczej na stronie operatora płatności internetowych – PayU, kolejne raty zgodnie z harmonogramem.


  Zgodnie z zapisami OWU, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dacie opłacenia składki ubezpieczeniowej.

  Ubezpieczony może wystąpić do TwójGAP o zwrot składki za niewykorzystany okres. Składka jest zwracana pro rata, czyli proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony.

  Napisz na adres: kontakt@twojgap.pl pomożemy Ci rozwiązać problem.

  W całym procesie zakupu Twoje połączenia jest szyfrowane i zabezpieczone. Decydując się na płatność za pomocą przelewu bankowego lub karty kredytowej zostaniesz przekierowana/y na bezpieczne, chronione przy pomocy SSL 128 bit, strony bankowe. Operator płatności nie posiada dostępu do danych innych niż niezbędne z tytułu rejestracji płatności.

  W przypadku wystąpienia szkody w ramach polisy AC lub OC sprawcy, która została zakwalifikowana jako szkoda całkowita, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

  Tak. Zakres terytorialny ubezpieczenie to cała Europa kontynentalna wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji.

  Zgodnie z zapisami OWU ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

  Przewagą naszego ubezpieczenia GAP jest przede wszystkim konstrukcja zapisów OWU w porównaniu z ochroną Gap oferowaną przez firmy finansujące – na korzyść dla ubezpieczonego. Odszkodowanie z GAP trafia bezpośrednio do ubezpieczonego, czyli użytkownika pojazdu. To ubezpieczony dysponuje pełną kwotą odszkodowania i sam decyduje o wszelkich rozliczeniach.

  Podstawą do wypłaty odszkodowania GAP MAX/AC jest konieczność posiadania polisy AC na dzień wystąpienia szkody całkowitej, a w przypadku ochrony Gap MAX oraz MAX AC – również na dzień wejścia do ochrony.

   

  Jedynie w przypadku programu GAP DIRECT ubezpieczony nie musi posiadać ochrony AC na dzień szkody, wówczas ochrona ograniczona jest to szkody całkowitej zaistniałej w wyniku zdarzenia drogowego i likwidowanego z polisy OC sprawcy (sprawcą szkody była inna osoba niż Ubezpieczony w Gap), oraz kradzieży.

  Pozostałości po szkodzie całkowitej tzw. wrak pojazdu, doliczamy w trakcie likwidacji szkody do wypłaty gotówkowej otrzymanej z polisy AC. Wrak zostaje do dyspozycji ubezpieczonego.

  Pozostałe raty zostaną potrącone z odszkodowania, więc ubezpieczający nie musi nic dopłacać.

  Odszkodowanie z polisy Gap nie zostanie wypłacone, jeżeli:


  – Nie została poniesiona strata finansowa. Podstawowy zakład ubezpieczeń wypłacił 100%. W takiej sytuacji można ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.


  – Szkoda powstała poza okresem ochrony.


  – Szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa użytkownika pojazdu, lub gdy ubezpieczony celowo przyczynił się do zaistnienia szkody (np. pozostawienie otwartego pojazdu z kluczykami w środku).


  – Ubezpieczyciel OC/AC odmówił wypłaty odszkodowania, brak podstaw do wypłaty roszczenia.

  Polityka plików cookies

  Używamy plików cookie, aby poprawić i spersonalizować korzystanie z naszej platformy, przeprowadzać analizy oraz zapewniać funkcjonalność mediów społecznościowych. Akceptując tę wiadomość, wyrażasz zgodę na naszą Politykę plików cookie oraz politykę prywatności.

  Jest to najbardziej uniwersalna formuła ochrony dedykowana zarówno nowym jak i używanym pojazdom (nawet 10-o letnim). W tym wariancie brak polisy AC nie jest przeszkodą do zawarcia ubezpieczenia GAP. Kierowcy, którzy z różnych względów decydują się na zakup tylko polisy OC mogą liczyć na ochronę w przypadku zaistnienia szkody całkowitej pod warunkiem, że to nie on jest sprawcą szkody (likwidacja szkody z OC sprawcy) oraz w przypadku kradzieży pojazdu zgodnie z wybranym limitem odszkodowania. Jeżeli ubezpieczony posiada polisę AC na moment zdarzenia objętego ochroną, Gap DIRECT działa jak tradycyjny Gap fakturowy.

  Różnica polega na tym, jaką wartość początkową pojazdu przyjmujemy do ochrony Gap.

  Wartość początkowa ustalana jest zgodnie z zapisami właściwych SWU dla poszczególnych programów, tj.:

   

  Gap MAX (fakturowy): Wartość początkowa pojazdu: wartość ubezpieczonego pojazdu z dokumentu zakupu (wraz z akcesoriami montowanymi fabrycznie), z wyłączeniem opłat gwarancyjnych, składek ubezpieczeniowych (z wyjątkiem składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem zarządzanym przez CAS), opłat za dostawę, opłat administracyjnych, opłat na rzecz funduszu drogowego, opłat licencyjnych oraz akcesoriów montowanych u dealera, chyba, że zostały one uwzględnione w cenniku danego producenta i są wymienione w dokumencie zakupu.

   

  Gap MAX AC (casco): Wartość początkowa pojazdu: wartość ubezpieczonego pojazdu z polisy ubezpieczenia AC obowiązującej w pierwszym dniu polisy Gap lub indywidualnej wyceny zaakceptowanej przez administratora programu.

  TAK. Zastosowanie mają te same OWU/SWU jak w przypadku ubezpieczania samochodu osobowego.

  Kamper – TAK, pod warunkiem, że pojazd nie jest przeznaczony pod wynajem.


  Przyczepa kempingowa – Tak, konieczna indywidualna zgoda. Skontaktuj się z nami przez czat lub wyślij zapytanie przy użyciu formularza kontaktowego. Przyczepa kempingowa nie może być przeznaczona pod wynajem.

  Skontaktuj się z nami przy użyciu formularza kontaktowego.

  Pełne zestawienie dostępne w OWU/SWU. Nie ubezpieczamy pojazdów:


  – wynajmowanych krótkoterminowo;


  – użytkowanych jako taksówka, limuzyna lub zarobkowy transport osób; nauka jazdy i szkolenia kierowców;


  – uprzywilejowanych (pojazdy wyposażone w niebieskie lub pomarańczowe światło, policja, karetka pogotowia lub inne pojazdy ratunkowe);


  – takich marek / modeli jak: Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Cosworth, De Tomaso, Dorchester, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Lancia Thema, Maserati, Porsche (z wyłączeniem modeli Macan, Cayenne i Panamera), Rolls Royce.

  To, czy wartość pojazdu jest wartością netto czy brutto zależy od tego, w jaki sposób została zawarta polisa AC. Jeżeli na polisie AC pojazd jest ubezpieczony w kwocie netto, wówczas wartość przyjęta do ochrony Gap również będzie wartością netto.
  W przypadku ubezpieczenia auta na kwotę netto+50% lub brutto, sytuacja jest analogiczna.

  Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Gap,wartość auta ustalana jest na podstawie faktury zakupu lub na podstawie wartości z polisy AC lub wyceny niezależnego rzeczoznawcy lub innej wartości zaakceptowanej przez administratora programu  GAP. Faktura stanowiąca podstawę ustalenia wartości nie może być starsza niż 120 dni od daty jej wystawienia a polisa AC lub indywidualna wycena 30 dni, na moment przystąpienia do ochrony GAP.

   

  W przypadku wystąpienia szkody,wartość ustalana jest w oparciu o wartość rynkową ubezpieczonego pojazdu na dzień wystąpienia szkody całkowitej ustalonej przez podstawowy zakład ubezpieczeń zgodnie z zapisami polisy AC/OC sprawcy, EUROTAX GLASS’S lub INFO-EKSPERT (Informator Rynkowy) lub tabeli spadku wartości zgodną z OWU ubezpieczenia GAP

  TAK. GAP jest dostępny dla pojazdów zarówno nowych jak i używanych. W przypadku wariantu MAX i MAX AC możemy ubezpieczyć pojazdy nie starsze niż 6 lat licząc od daty pierwszej rejestracji, a w przypadku wariantu DIRECT pojazdy nie starsze niż 10 lat na moment przystąpienia do ubezpieczenia.

  W ubezpieczeniu GAP nie ma znaczenia wpis w DR. Ważna jest DMC z dowodu rejestracyjnego. Jeśli pojazd ma homologację jako „ciężarowy” a jego DMC nie przekracza 3,5 tony – ubezpiecza się takie pojazdy z taryfikacji i na zasadach takich, jak dla pojazdów osobowych do 3,5 tony (Gap MAX/Gap MAX AC). Wariant Gap TRUCK przeznaczony jest dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.

  NIE. Do ubezpieczenia Gap nie ma potrzeby załączania zdjęć pojazdu.

  Gap MAX (Fakturowy) Należy załączyć skany (kopie) faktury zakupu, dowodu rejestracyjnego oraz polisy AC.


  Gap MAX AC (Casco) Należy załączyć skany (kopie) dowodu rejestracyjnego oraz polisy AC.


  Gap DIRECT Należy załączyć skany (kopie) dowodu rejestracyjnego oraz zdjęcie licznika.

  Przykład: w dniu 01.06 ubezpieczający wznowił polisę AC z datą startu ochrony przypadającą na dzień 15.06 i chce zawrzeć polisę Gap również odpowiednio wcześniej, ale z taką samą datą startu jak w przypadku polisy AC, by okresy odpowiedzialności były równe.


  TAK. Polisę Gap MAX AC możemy wystawić na 14 dni przed datą rozpoczęcia ochrony AC lub 30 dni po dacie wznawianej polisy. Wartością w polisie Gap MAX AC jest wartość ze wznawianej polisy Casco.

  Polisę w wariancie MAX (fakturowy) możemy wystawić w okresie 120 dni od daty z faktury zakupu pojazdu. Oznacza to, że mamy aż 4 miesiące na zakup ubezpieczenia Gap. Polisę w wariancie MAX AC możemy wystawić na 14 dni przed lub 30 dni po dacie wznawianej polisy Casco. Polisę w wariancie DIRECT możemy wystawić w każdym momencie.

  W większości przypadków osoba, która płaci składkę będzie również beneficjentem odszkodowania. Jednak w tym przypadku system pozwala zmienić to ustawienie.Przykład: leasingobiorca wykupuje polisę na pojazd, który finansuje i ze względów formalnych narzuconych przez leasing to leasing ma być ubezpieczonym. System pozwala na podanie wszystkich szczegółów takiej transakcji i tym samym ubezpieczający może wskazać firmę leasingową jako podmiot upoważniony do uzyskania odszkodowania.

  W większości przypadków polisa przyjdzie na podany adres e-mail w 15 min po dokonaniu zakupu. Jeśli jest inaczej, radzimy sprawdzić czy wiadomość od nas nie trafiła do folderu SPAM lub czy skrzynka odbiorcza nie jest przepełniona.

  GAP to ubezpieczenie uzupełniające do polisy AC lub OC. GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza ochronę wartości początkowej pojazdu (z dnia przystąpienia do ubezpieczenia) na wypadek zdarzenia skutkującego powstaniem szkody całkowitej lub kradzieży. Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową – fakturową nowo zakupionego pojazdu lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Oznacza to, że w przypadku szkody całkowitej ubezpieczony otrzyma wypłatę dwóch odszkodowań, z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz z polisy GAP, co pozwali mu na zakup samochodu podobnej klasy/wartości jak ten utracony.

  Większość z nas nie posiada daru przewidywania przyszłości, ale jedno jest pewne, wypadki i kradzieże mają miejsce każdego dnia.


  Czy wiesz, że:


  – kolizja lub wypadek na drodze ma miejsce średnio co 6 minut?
  – straty materialne powstałe w wyniku tych zdarzeń szacowane są w miliardach złotych?
  – średnio, co godzinę dochodzi do kradzieży auta, a tylko 20% z nich udaje się odzyskać?
  – ulewy, powodzie i inne klęski żywiołowe zniszczyły w ostatnich latach tysiące samochodów?
  – wartość pojazdu spada średnio o 50% w przeciągu pierwszych trzech lat?


  Ubezpieczenie Gap pokrywa spadek wartości Twojego pojazdu
  , z którym nie radzi sobie polisa AC. Z ubezpieczeniem Gap dużo szybciej wrócisz na drogę.

  TAK. Nie ma znaczenia forma finansowania pojazdu (gotówka, kredyt, leasing, pożyczka).

  NIE. Zgodnie z zapisami OWU, samochody wypożyczane na okres krótszy niż 6 miesięcy, są wyłączone z odpowiedzialności.

  Dla wariantu ubezpieczenia MAX (fakturowy), MAX AC (casco), DIRECT (pojazdy do 3.5t) maksymalna wartość pojazdu to 600.000 zł. Dla pojazdów powyżej 3.5t – warianty TRUCK MAX (fakturowy), TRUCK MAX AC (casco) maksymalna wartość pojazdu to 700.000 zł.

  Wyłączenia opisane są zarówno w OWU jak i we właściwych SWU. W OWU w paragrafie 3 znajdują się wyłączenia marek (głównie pojazdy sportowe, luksusowe jak Bentley). Do wyłączeń wymienionych w OWU zaliczamy również standardowe wyłączenia, które funkcjonują w każdym TU np. wina umyślna, działania wojenne, jazda pod wpływem alkoholu itp. (szczegółowo opisane w par.12).


  W SWU wymienione są sposoby użytkowania pojazdów, które nie mogą być objęte ubezpieczeniem Gap: wynajem krótkoterminowy (poniżej 6 miesięcy), wykorzystywanie pojazdu jako: taksówki, limuzyny, do zarobkowego transportu osób, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy demonstracyjne lub magazynowane na potrzeby przyszłej sprzedaży, pojazdy użytkowane do nauki jazdy i szkolenia kierowców.


  Nie ubezpieczamy także pojazdów służących do transportu materiałów niebezpiecznych (zarówno stałych jak i gazów płynnych niebezpiecznych dla człowieka i środowiska, gdzie pojazd podlega specjalnym regulacjom prawnym prawa w zakresie takiego transportu).

  NIE. Produkty mini(smart)casco z reguły mają wprowadzone ograniczone co do sumy ubezpieczenia bądź typu ryzyka jaki obejmują i mogłoby się tak zdarzyć, że doszło do szkody całkowitej a podstawowy zakład ubezpieczeń nie wypłaciłby odszkodowania lub będzie ono znacząco zaniżone i odbiega od rynkowej wartości pojazdu, a tym samy ubezpieczyciel Gap nie jest w stanie obliczyć jaką dopłatę należy zastosować.

  Polisę AC możesz wykupić w dowolnym towarzystwie działającym na terenie Polski. Należy upewnić się, że wykupiona polisa AC obejmuje wszystkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą i kradzieżą pojazdu, nie może to być polisa w wariancie mini (smart) casco.


  Powyższe nie dotyczy wariantu Gap DIRECT,
  który nie wymaga polisy AC, aby uzyskać odszkodowanie. Pełny zakres ochrony oraz świadczeń znajduje się w OWU/SWU.

  TAK. Wybierz dla siebie najkorzystniejszą ochronę za najlepszą składkę pamiętając, aby zwarta polisa AC obejmuje wszystkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą i kradzieżą pojazdu.